Výrobky z dreva

Povrchová úprava podľa výberu:

Pri objednávke treba uviesť, akú povrchovú úpravu si želáte (vosk alebo lak).

 
Druh výrobku: Hodiny

Veľkosť: podľa dodaných hodín

Typ: IV HO 01

Cena: vosk – 45 €; lak – 42
 
Druh výrobku: Hodiny

Veľkosť: podľa dodaných hodín

Typ: IV HO 02

Cena: vosk – 45 €; lak – 42
 
Druh výrobku: Miniatúry

Veľkosť: podľa objednávky

Typ: IV MI 01

Cena: vosk – 15 €; lak – 14
 
Druh výrobku: Ruža

Veľkosť: 55 × 22 cm

Typ: IV RU 01

Cena: lak – 20
 
Druh výrobku: Ruža

Veľkosť: 40 × 18 cm

Typ: IV RU 02

Cena: lak – 25
 
Druh výrobku: Slnečnica

Veľkosť: 70 × 18 cm

Typ: IV SL 01

Cena: lak – 33
 
Druh výrobku: Jednoduchá úprava pažby

Veľkosť: podľa objednávky

Typ: IV ZB 01

Cena: vosk – 15 €; lak – 14