Srnčie štítky (podložky pod trofeje)

Povrchová úprava podľa výberu:

Pri objednávke treba uviesť, akú povrchovú úpravu si želáte (vosk alebo lak).

 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: malá lebka

Typ: ST SR M 03

Cena:
voskované: 12 €
lakované: 11 €
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: malá lebka

Typ: ST SR M 04

Cena:
voskované: 9 €
lakované: 8 €
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: malá lebka

Typ: ST SR M 05

Cena:
voskované: 12 €
lakované: 10 €
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST SR N 01

Cena: vosk – 16 €; lak – 15
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST SR N 02

Cena: vosk – 14 €; lak – 13
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST SR N 03

Cena: vosk – 16 €; lak – 15
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST SR N 04

Cena: vosk – 14 €; lak – 13
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST SR N 05

Cena: vosk – 17 €; lak – 16
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: preparát

Typ: ST SR P 01

Cena: vosk – 79 €; lak – 76
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: preparát

Typ: ST SR P 02

Cena: vosk – 43 €; lak – 41
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: preparát

Typ: ST SR P 03

Cena: vosk – 46 €; lak – 43