Diviačie štítky (podložky pod trofeje)

Povrchová úprava podľa výberu:

Pri objednávke treba uviesť, akú povrchovú úpravu si želáte (vosk alebo lak).

Poznámka: pri objednávke uviesť dĺžku spodných klov

 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: preparát

Typ: ST DI P 02

Cena: vosk – 65 €; lak – 65
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST DI N 10

Cena: vosk – 25 €; lak – 25
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST DI N 01

Cena: vosk – 20 €; lak – 20
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST DI N 02

Cena: vosk – 25 €; lak – 25
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST DI N 03

Cena: vosk – 20 €; lak – 20
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST DI N 04

Poznámka: špeciálne pre medailové diviaky

Cena: vosk – 43 €; lak – 41
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST DI N 08

Poznámka: špeciálne pre medailové diviaky

Cena: vosk – 35 €; lak – 33
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST DI N 05

Cena: vosk – 25 €; lak – 22
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST DI N 07

Cena: vosk – 25 €; lak – 23
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST DI N 09

Poznámka: pre malé spodné kly do 12 cm

Cena: vosk – 11 €; lak – 10
 
Druh štítku: diviačí

Veľkosť: preparát

Typ: ST DI P 01

Cena: vosk – 93 €; lak – 90